ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Παιδί και συναισθήματα

Μέσα στη διαδικασία της διαπαιδαγώγησης ενός παιδιού, πέρα από το ρόλο που έχουν οι γονείς να του μάθουν κανόνες συμπεριφοράς, να το φροντίζουν, να του μεταφέρουν αξίες, είναι να το …

Read More
αλλαγές στη ζωή

Οι αλλαγές στη ζωή μας

Αλλαγή είναι οποιαδήποτε κατάσταση μας φέρνει μπροστά σε νέα δεδομένα, πέρα από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Είναι δηλαδή μια κατάσταση που μας βγάζει έξω από τη συνήθεια! Αλλάζω σημαίνει κάνω …

Read More