Η θεραπεία στη ζωή μας

Η θεραπεία ξεκινάει όταν βγαίνουμε από τη ζώνη ασφάλειας! Η ζώνη ασφάλειας είναι αυτή η περιοχή που υπάρχουν όλες αυτές οι πεποιθήσεις, οι συνήθειες, οι τρόποι συμπεριφοράς, που μας είναι …

Read More

Τα παιδιά μαθαίνουν αυτό που ζουν

Ο πρώτος κόσμος των παιδιών μας είναι η οικογένεια. Τα παιδιά μας παρατηρούν συνέχεια. Μπορεί να μην δίνουν σημασία σε ό,τι τους λέμε να κάνουν , αλλά σίγουρα δίνουν σημασία …

Read More
αλλαγές στη ζωή

Οι αλλαγές στη ζωή μας

Αλλαγή είναι οποιαδήποτε κατάσταση μας φέρνει μπροστά σε νέα δεδομένα, πέρα από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Είναι δηλαδή μια κατάσταση που μας βγάζει έξω από τη συνήθεια! Αλλάζω σημαίνει κάνω …

Read More