ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Οι ομάδες συμβουλευτικής γεννήθηκαν μέσα από την επιθυμία μου να βοηθήσω να δουλέψει κάποιος πιο συγκεντρωμένα διάφορα θέματα, όπως την σύνδεση με τον εαυτό του, την ενδυνάμωση εαυτού, τις σχέσεις, την αυτοεκτίμηση.

Γιατί σε ομάδα;

Η δύναμη και τα οφέλη της λειτουργούν σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα. Η αίσθηση του ανήκω σε κάποιο σύνολο με κοινούς προβληματισμούς ή δυσκολίες από μόνη της λειτουργεί θετικά. Η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στα μέλη στη διαδικασία του να μοιραστούν αντίστοιχα συναισθήματα, δημιουργεί την αίσθηση της ασφάλειας και αυτό από μόνο του είναι θεραπευτικό.

Θέματα ομάδων:

  • Ανακαλύπτω τον εαυτό μου (έναρξη Ιανουάριος 2017)