Μπορώ, δεν μπορώ

πεποιθήσεις

Ένα πράγμα που δίνει σε όλους χαρά, είναι να βλέπουν τα όνειρα & τις επιθυμίες τους να γίνονται πραγματικότητα.

Υπάρχουν φορές που στη διαδρομή αυτή, σκέψεις άσχημες, μη λειτουργικές, έρχονται και αναστατώνουν τα συναισθήματά μας.

Υπάρχουν και άλλες φορές, που το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που επιθυμεί κάποιος.

Τι συμβαίνει και η επιθυμία δεν ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα?  Ποιοι είναι οι λόγοι που κανείς τελικά κουράζεται να καταφέρει ή δεν καταφέρνει καθόλου να πετύχει το στόχο του? Τι συμβαίνει και υπάρχει διαμάχη μεταξύ μυαλού & καρδιάς?

Στη φύση υπάρχουν οι αντίθετες πολικότητες. Έτσι και στα συναισθήματα. Όσο πιο έντονη είναι η «διαμάχη» ανάμεσα στους 2 πόλους, τόσο πιο δύσκολα φαίνονται τα πράγματα.  Κάποιες φορές οι πόλοι αυτοί ή η ίδια η «διαμάχη» δεν φαίνονται.

Μέσα από την αφήγηση & ασκήσεις δημιουργίας, δουλεύοντας ο καθένας ένα θέμα, θα μπορέσει να φωτίσει τους 2 πόλους που έρχονται σε σύγκρουση και εμποδίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.