Απώλεια: μπορεί να φύγει το βάρος της θλίψης;

απώλεια

Η απώλεια αφορά σε ό,τι εμπεριέχει την αλλαγή. Μερικές από τις σημαντικές αλλαγές της ζωής, που κάποιος ίσως βιώνει πιο έντονα τα συναισθήματα της απώλειας, είναι το τέλος μιας σχέσης, ο συναισθηματικός αποχωρισμός από τους γονείς, η αποβολή, η αλλαγή σπιτιού, η συνταξιοδότηση, ο φυσικός θάνατος.

Είναι μια σημαντική διαδικασία που εμπεριέχει εσωτερικές συγκρούσεις, θυμό, απογοήτευση, φόβο, αλλά λύτρωση και απελευθέρωση! Κοινωνικά όμως, η έννοια της απώλειας είναι άμεσα συνδεδεμένη με αρνητικά και μόνο συναισθήματα. Έτσι οι άνθρωποι τείνουν να την αποφεύγουν. Συνήθως «κλειδώνουν» τα αρνητικά αυτά συναισθήματα και θεωρούν ότι φεύγουν με τον καιρό.

Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν πάνε πουθενά! Είναι εκεί, υπάρχουν και πολλές φορές ξεσπούν αργότερα έχοντας άλλη μορφή.

Γιατί κάποιος χρειάζεται να έρθει κοντά σε αυτή τη διαδικασία; Πως μπορεί να βοηθηθεί για να ανακουφίσει το βάρος της θλίψης;

Η διαδικασία του αποχωρισμού έχει συναισθηματικά ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι μια διαδικασία ωρίμανσης και εξέλιξης εαυτού. Είναι πολύ βοηθητικό κάποιος να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, ώστε να μπορέσει συναισθηματικά να περάσει στο επόμενο στάδιο.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να δοθεί και μια άλλη θετική οπτική στο θέμα της απώλειας, ώστε να μειωθεί ο φόβος. Με τη βοήθεια βιωματικών ασκήσεων όπως αφήγηση ιστοριών, ελεύθερη γραφή, συμβολική απεικόνιση, θα δοθεί η ευκαιρία σε κάποιον να έρθει κοντά σε ότι θεωρεί απώλεια, να τη δουλέψει και να κατανοήσει ότι δεν χρειάζεται να την αποφεύγει!